4.02.2008

MEMÒRIA GRÀFICA DEL PASSAT

QUI PERD ELS ORÍGENS, PERD LA IDENTITAT
Aquest espai pretén posar a disposició de tothom un recull de material gràfic a l'entorn de Belltall i la seva gent. Som molts/es que tenim interès per conèixer el que ha estat la vida a Belltall en el passat. Bé sigui per raons familiars, afectives, personals o simplement d'interès cultural.Segur que moltes cases disposen d'imatges que ja tenen prop d'un segle d'història. Els vells d'ara eren els infants d'aleshores. Aquest material si ens el feu arribar estarà agrupat en diferents àmbits. El que presentem correspon a les fotografies de grup, majoritàriament fetes davant de l'església. És només una petita mostra. En donarem de nous dedicats a altres apartats (treball, costums,...)

  • Què necessitem de les imatges? Tenir com més informació millor de les persones, any de la fotografia, alguna anècdota,... Cal, doncs, parlar amb la gent gran, veure què recorden i ho anirem incorporant en aquest espai.


  • Hem d'augmentar el nombre d'imatges. Totes les que aquí es mostren són una petita part del que existeix. La col.laboració de les cases és fonamental. Feu arribar els originals en paper (No costa gens digitalitzar al moment les imatges) o en format digital.

10.10.2007

Escolars amb el mestre Fuentes. Primers anys quaranta

El mestre Fuentes havia substituït el mestre Llobet. Alumnes del mestre Llobet ens han recordat que va ser empresonat i apartat del magisteri perquè utilitzava el català en les seves classes.
(d’esquerra a dreta i de dalt a baix)
1a fila: Ramona (Inglès), Maria Dolors (Aleix), Agnès (Feliuet), Maria (Esquerrer), Maria (Maginet), Maria (Teclet o Pastisser),Carme (Pastisser), Pere (Ignasi), Josep (Llorenç), Llorenç (Ignasi), Ramon (Treses), Ton (Maginet), Sebastià (Llorenç)
2a fila: Mestre Fuentes, Dolors (Isabel), Assumpció (Ferreret), Maria (Domingo), Concepció (Montserrat), Ramona (Mosset), Encarnació (Banyeta), Núria (Tomàs), Maria (Ció), Maria (Remei), Emilio (Arcís), Benjamí (Feliuet), Jordi (Remei), Magí Arcís), Ton (Esquerrer), Josep (Banyeta)
3a fila: Elena (Arcís), Dolors (Manuelo), Maria (Marçal), Mercè (Joan del Bisbe), filla del Mestre, Mercè (Pau), Dolors (Llúcia), Consuelo (Caterino), Marina (Zabet), Maria (Rosa), Malena (Tomàs), Josep (Remei), Jordi (Margarido), Ramon (Ferreret), Ramon (Curt), Ramon (Manuelo)
4a fila: Rosita (Rafel), Teresita (Montserrat), Flora (Feliuet), Sabina (Agustinoi), Carme (Quico), Mercè (Domingo), Maria (Sebastià), Mercè (Marçal), Leonor (Rosa), Paquita (Tomàs), Maria Carme (Cabaler Parranxo), Lídia (Teclet), Ondina (Trumfet), Pere (Farré), Isidro (Tereses)
El mestre Fuentes havia substituït el mestre Llobet. Alumnes del mestre Llobet ens han recordat que va ser empresonat i apartat del magisteri perquè utilitzava el català en les seves classes.
(d’esquerra a dreta i de dalt a baix)
1a fila: Ramona (Inglès), Maria Dolors (Aleix), Agnès (Feliuet), Maria (Esquerrer), Maria (Maginet), Maria (Teclet o Pastisser),Carme (Pastisser), Pere (Ignasi), Josep (Llorenç), Llorenç (Ignasi), Ramon (Treses), Ton (Maginet), Sebastià (Llorenç)
2a fila: Mestre Fuentes, Dolors (Isabel), Assumpció (Ferreret), Maria (Domingo), Concepció (Montserrat), Ramona (Mosset), Encarnació (Banyeta), Núria (Tomàs), Maria (Ció), Maria (Remei), Emilio (Arcís), Benjamí (Feliuet), Jordi (Remei), Magí Arcís), Ton (Esquerrer), Josep (Banyeta)
3a fila: Elena (Arcís), Dolors (Manuelo), Maria (Marçal), Mercè (Joan del Bisbe), filla del Mestre, Mercè (Pau), Dolors (Llúcia), Consuelo (Caterino), Marina (Zabet), Maria (Rosa), Malena (Tomàs), Josep (Remei), Jordi (Margarido), Ramon (Ferreret), Ramon (Curt), Ramon (Manuelo)
4a fila: Rosita (Rafel), Teresita (Montserrat), Flora (Feliuet), Sabina (Agustinoi), Carme (Quico), Mercè (Domingo), Maria (Sebastià), Mercè (Marçal), Leonor (Rosa), Paquita (Tomàs), Maria Carme (Cabaler Parranxo), Lídia (Teclet), Ondina (Trumfet), Pere (Farré), Isidro (Tereses)

10.03.2006

Inauguració camp de futbol, diumenge 7 de juny 1963

Equip de futbol de Belltall amb alguns reforços posant per a la posteritat en el primer partir que es disputava en el nou camp de futbol. Situat en el mateix espai que ocupa part de l'actual pista poliesportiva. El braçalet negre que porten els jugadors és en senyal de dol per la mort del papa Joan XXIII, esdevinguda el dia 3 de juny del 1963
L’equip de Belltall estava reforçat amb alguns futbolistes de Tàrrega.
D’esquerra a dreta(Drets): Fernando (Marçal), Joan (Cuixela), XXX, Ramon (Ferreret), Josep (Llorenç), Joan (Tecla), Manel (Caminer). (Ajupit), primer de la dreta, Jaume (Sebastià)
Posted by Picasa

10.01.2006

 Posted by Picasa

Homes de Belltall amb el capellà Dalmau LLevaria. Exercicis espirituals a Mas Colom, 1920 aprox

Posted by Picasa Mossèn Dalmau -rector de Belltall 1915/1924- al centre, al seu voltant una representació de la generació dels repadrins, la major part d'ells nats a les darreries del segle XIX.
D'esquerra a dreta i de dalt a baix.
1a fila: Silvestre el Pau, Joan de cal Teclet, Josep de ca la Viuda, Parranxet, Tonet el Borrasco, Domingo, Maginet.
2a fila: Marçal, Jaume l'Ignasi, Ramonet del Ton de l'Aleix, Sendo (cabaler el Ros), Josep de cal Pere, Ramon Queraltó (pubill el Mosset), Josep de cal Sebastià, Llúcio (Josep de ca la Llúcia), Pep del Pau.
3a fila: Joan del Bisbe, Peret del Ras, Miquel de ca la Marieta, Ton del Gran, mossèn Dalmau, Josep (pubill l'Inglès), Jaume de ca Cisqueta, Ramonet el Lluc, Josep Andavert, Pep del Ferreret.
4a fila: Joan de cal Manuel, Joan de ca la Teresa, vell mosset, (?), Andreu, Josep de cal Ros, Ton de cal Curt.
5a fila: Cisco el Manuelo, Josep el Banyeta, vell Manuel, Joan Parranxo, Ramon de ca l'Amàlia.

el poble, anys 20 del segle XX

 Posted by Picasa
 Posted by Picasa
 Posted by Picasa
Posted by Picasa
 Posted by Picasa
 Posted by Picasa
 Posted by Picasa
 Posted by Picasa
 Posted by Picasa
 Posted by Picasa
 Posted by Picasa
 Posted by Picasa
 Posted by Picasa
 Posted by Picasa
 Posted by Picasa

infants, xics i xiques escales església

 Posted by Picasa